Viabilitat Econòmic Financer

Arribats a aquest punt, has de pensar quines seran les teues fonts d'ingressos i l'estructura de costos associada al teu negoci.

Es tracta d’estudiar-los amb més profunditat. Per a això, hauràs de seguir la seqüència següent:

  1. Analitzar l’estructura d’inversió necessària per a la posada en marxa del negoci. Quant menor siga la inversió, menor serà el risc.
  2. Decidir com finançaràs aqueixa estructura d’inversió. És important minimitzar els riscos financers, és a dir, reduir en la mesura que siga possible la dependència d’inversió externa (bancs, inversors, etc).
  3. Realitzar una previsió de tresoreria. Això suposarà fer una previsió de cobraments i pagaments que tindràs al llarg de l’exercici.
  4. Calcular el compte de resultats, que et permetrà conéixer si l’empresa ha tingut beneficis o pèrdues i a més saber quin és el punt d’equilibri, és a dir el moment en el qual els ingressos i les despeses són els mateixos i per tant no hi ha ni pèrdues ni guanys. En definitiva, es tracta de saber quant he de vendre per a poder cobrir els costos.

Link d’interés

Descàrrega el document en format full de càlcul per a realitzar el teu pla de viabilitat
Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts