Aplica la metodologia DISC per millorar el teu Autoconeixement

No sempre és fàcil pensar sobre un mateix, però no hi ha dubte que l‘Autoconeixement és el punt de partida en qualsevol procés de recerca d’ocupació.

Hem escoltat en incansables ocasions això de:

Cal saber vendre’s en un procés de selecció, diferenciar-se dels altres

També sabem que cal conéixer el que venem, en el nostre cas, conéixer-nos a nosaltres mateixos (què sé fer, com ho faig, quins són els meus punts forts,…). Les persones reclutadores poden veure en un 10% dels possibles candidats/es d’una oferta que són els triats per al lloc sense cap dubte, en un 20% que clarament no ho són, però llavors què ocorre amb el 70% restant?….perquè es declinaran per la persona candidata que millor haja plantejat el seu discurs, el que millor s’haja venut i, per tant, millor es conega.

És, en aquest aspecte on volem mostrar-te una eina que et permet comprendre el teu tipus de comportament en diferents situacions laborals utilitzant quatre dimensions. Es tracta de la metodologia DISC (Decisió, Influència, Serenitat i Compliment)

Què és la metodologia DISC?

Es tracta d’una eina creada per William Marston, on les persones completen una sèrie de preguntes amb l’objectiu de conèixer detalls sobre el seu comportament i personalitat i facilitar així la seua adaptació a diferents entorns laborals.

Quines són les quatre dimensions que mesura aquesta eina?

  • DECISIÓ: Són persones enèrgiques i decidides, capaces d’acceptar reptes i prendre decisions ràpides. Aquest tipus de persones estan orientades als resultats i es preocupen més per el “quin” que per el “com”. Són persones competitives, reptadores i no es frustren davant els problemes. El seu nivell d’eficiència és alt. En contraposició tenen una mala regulació emocional, es frustren, reaccionen de manera negativa i davant situacions d’estrés poden mostrar-se agressives, impacients i amb falta de tacte.
  • INTERACCION/INFLUÈNCIA: Són persones dinàmiques, entusiastes, amb molt bones habilitats comunicatives i tremendament persuasives. Inspiren confiança als membres de l’equip. El problema és que este excés de positivisme els fa perdre la connexió amb la realitat a vegades. A l’hora de prendre decisions les fan basant-se més en les seues intuïcions, són persones poc reflexives.
  • SERENITAT: Són persones estables, amb habilitat d’escolta activa i saben treballar sota pressió. Es preocupen més per el “com” es fan les coses que per el “per què” es fan. Són persones empàtiques i bones mediadores en situació de conflicte. Ens les seues possibles febleses destacaríem la seua baixa assertivitat, per a evitar conflictes, i el seu ritme lent i reflexiu pot provocar inseguretat davant situacions de canvis ràpids, dubten i poden pecar d’inactives.
  • CUMPLIMENT: Es tracta de persones analítiques, metòdiques i observen el menor detall. Són perfeccionistes, previngudes i precises. El problema és que la seua excessiva reflexió pot portar als equips de treball a la inacció, són lentes en la presa de decisions. Poden arribar a perdre’s en els detalls.

I ara tu, Ja saps quin tipus de perfil eres?

Centrant-nos en els processos de selecció, l’eina DISC ofereix una sèrie d’avantatges a les empreses reclutadores. Els ajuda a conèixer les reaccions d’una persona candidata davant un determinat tipus de situacions, i així poder descartar o triar a la persona més idònia per al lloc amb la finalitat de crear un millor equip de treball.

Existeixen una infinitat d’empreses especialitzades en Recursos Humans que posen al teu abast, de manera en línia, demostracions gratuïtes d’aquesta eina. Practica-la per a conéixer-te millor i entendre el teu comportament enfront de diferents circumstàncies.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts