Validar Idea de Negoci

Arribats a aquest punt on tenim la solució a una necessitat detectada en el mercat, el següent pas és: Validar la idea de negoci.

Validar la idea de negoci, es tracta de comprovar, des d’un punt de vista objectiu, si la demanda real del producte o servei és suficient com perquè el teu model de negoci siga:

Rendible
• Escalable
• Viable

Tot això, de manera ràpida i eficient. I és just ací on cobra sentit el concepte de Producte Mínim Viable, és a dir, la primera versió funcional de la idea de negoci que ens permeta recaptar la major quantitat de dades i informació possible:

Hi ha un model de negoci real darrere de la meua idea?
Comprarà la gent el que estic venent?
Quin és el preu màxim que pagaran pel que venc?
Ho compraran suficients persones?

En aquesta infografia es recullen els aspectes més importants per a validar la teua idea de negoci i veuràs alguns links que t’ajudaran a practicar-los.

Links d’interés

Aquests recursos t’ajudaran a validar la teua idea de negoci

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts