Ser una empresa social: Kierete

L’emprenedoria social compleix, en l’actualitat, un paper molt important per a les societats, ja que aporta solucions a problemes reals. Afortunadament, moltes persones, companyies i organitzacions assumeixen aquest repte i s’involucren; això significa un primer pas cap a un món millor i més equitatiu.

L’empresa social és un model d’empresa innovador que posa els problemes socials i mediambientals en el centre de la seua estratègia, de la seua gestió i de la seua comunicació. Una cosa és clara, i és que les empreses socials estan creant una relació empresa-client que transcendeix al fet d’un mer intercanvi de producte o servei. 

És fàcil reconèixer a una empresa social perquè mai perd el focus del seu objectiu: millorar la vida dels altres. I precisament això és el que mou a Sara García CEO de l’empresa Kierete

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts