Una altra manera de formar-te: els Certificats de Professionalitat

Segur que en alguna ocasió heu sentit parlar dels Certificats de Professionalitat, i us haureu preguntat: Què és un Certificat de Professionalitat?. Com puc accedir?. Qui els emet?. Per a què serveixen?. M’ajudaran a trobar feina?. On puc realitzar-ho?.

Què és un Certificat de Professionalitat?

Els Certificats de Professionalitat són titulacions oficials vàlides en tot l’Estat espanyol que acrediten que posseeixes determinades competències (coneixements, habilitats i aptituds) que et capaciten per a desenvolupar una activitat laboral. Aquestes competències permeten configurar cadascuna de les qualificacions regulades pel Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional. 

El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNCFP) està regulat per la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, que ho defineix com el conjunt d’accions que permet integrar l’oferta completa de formació professional i els processos d’acreditació de competències professionals.

L’objectiu del SNCFP és:

  • Orientar la formació a les demandes de qualificació de les organitzacions
  • Facilitar l’adequació entre l’oferta i la demanda del mercat de treball
  • Estendre la formació al llarg de la vida
  • Fomentar la lliure circulació de treballadors.

L’instrument que permet al SNCFP aconseguir el seu objectiu és el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP), que ordena les qualificacions identificades en el mercat de treball i recull la formació associada a aquestes. L’organisme encarregat de mantindre actualitzat el Catàleg és l’Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL). Les qualificacions professionals que integren el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals s’ordenen per famílies professionals i per nivells de qualificació professional.

Actualment hi ha definides 26 famílies professionals i 3 nivells de qualificació (nivell 1, nivell 2 i nivell 3)

Com puc accedir?

Per a accedir al Nivell 1, no necessites complir cap requisit.

A un curs de Nivell 2, necessites tindre com a mínim l’ESO, o haver superat un curs de nivell 1 de la mateixa família, o realitzar l’examen de nivell 2 de competències.

Al de Nivell 3, necessites tindre com a mínim Batxillerat o equivalent. També pots accedir si tens superades les competències clau del nivell 2, o realitzar l’examen de nivell 3 de competències clau.

Qui els emet?

Els responsables de l’emissió d’aquests certificats són el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i els òrgans competents de les comunitats autònomes. 

Per a què serveixen?

Un Certificat de Professionalitat et permet acreditar les teues competències tècniques en una professió concreta. Una vegada obtinguda l’acreditació podràs demostrar que estàs capacitat/da per a exercir el treball relacionat amb este certificat. En alguns sectors laborals, posseir un Certificat de Professionalitat o una altra titulació que acredite el domini de determinades competències professionals pot ser un requisit indispensable per a poder accedir a un lloc de treball, o optar a ofertes d’ocupació pública, ja que en algunes convocatòries s’especifiquen determinats Certificats de Professionalitat com a requisits per a accedir al procés selectiu.

M’ajudaran a trobar feina?

Un informe de Randstad Research destaca que quasi el 55,8% dels treballadors amb certificats de professionalitat havien aconseguit augmentar la seua ocupabilitat gràcies a aquesta formació. D’una banda, le persones enquestades van declarar que els va permetre la millora del seu CV (51,4%) i que els coneixements adquirits durant el curs van ser útils (51%). A més, un 17% ho van considerar molt útil, ja que per a accedir a determinats llocs de treball és obligatori estar en possessió d’aquesta mena de certificats. El 15% dels professionals amb aquests certificats els considera efectius a l’hora de canviar de professió. Els certificats de professionalitat que van resultar tindre major ocupabilitat segons la informació de l’enquesta van ser els d’electricitat i electrònica (60,0%), fabricació mecànica (63,3%), hostaleria (59,3%), serveis socioculturals i per a la comunitat (60,5%) 

On puc realitzar-ho?

Ací a la comarca de la Safor trobaràs diferents centres on poder cursar Certificats de Professionalitat. A través d’aquest link podràs accedir a la informació necessària.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts