La RSC i els ODS com a factor de diferenciació de les empreses

La Responsabilitat Social Corporativa, també dita RSC és un model de gestió ètica de les empreses i està orientada a la sostenibilitat, la qual cosa implica un compromís a llarg termini amb el medi ambient i la societat.


A més de ser un factor clau de diferenciació per a les empreses del segle XXI i una via de millora en el resultat continuat, també suposa un aspecte crucial per al creixement empresarial. En aquest sentit, i prenent com a referència el marc d’actuació de l’Agenda 2030 resulta imprescindible donar un canvi d’adreça a la manera que les empreses conceben la manera de fer negocis: no sols han de buscar la rendibilitat financera, sinó també la generació d’un impacte positiu en l’entorn social i mediambiental en el qual operen.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts