Guia metodològica:Taller d’emprenedoria ludificat

Hui us presentem una guia que té com a finalitat facilitar les eines, recursos i informació necessària per a poder desenvolupar amb èxit un taller d’empreniment ludificat en centres de formació, tallers d’ocupació o altres programes formatius de la comarca de la Safor. 

 En l’actualitat, l’emprenedoria ha adquirit un paper fonamental a les aules i centres educatius on es promou la cultura emprendedora des de les edats més primerenques. Així doncs, amb la realització d’aquesta tipologia de tallers es pretén reforçar el desenvolupament d’experiències que desenvolupen les competències emprenedores. 

De què es tracta?

 Es tracta d’un taller presencial dirigit a l’alumnat, que incorpora una dinàmica de grup juntament amb una tècnica de ludificació amb l’objectiu de fomentar la creativitat i l’anàlisi de casos.

 Creiem que és imprescindible que els estudiants aprenguen i experimenten gràcies a una educació activa i participativa que fomente no sols l’adquisició de coneixement, sinó també la seua autonomia i capacitat per a innovar. 

Què és la Ludificació?

 La ludificació és l’aplicació d’elements de joc en activitats no recreatives i el seu ús ajuda a potenciar la motivació i la concentració. Té per objecte, implicar l’alumnat a jugar i seguir avant en la consecució de les metes establertes en la pròpia dinàmica de grup mentre es realitza l’activitat. En el cas que ens ocupa, la tècnica de ludificació es desenvolupa a l’inici de la dinàmica de grup i persegueix atraure l’interès sobre l’activitat. 

Estructura de la Guía

Assenyalar que la guia metodològica que trobareu a continuació s’estructura entorn de quatre blocs diferenciats, a saber:

1. Conceptes previs:

 – Definició de les metodologies actuals d’emprenedoria. 

 – Conceptes clau que intervenen en les fases d’emprenedoria. 

2. Disseny del taller: 

 – Descripció organitzativa de la dinàmica de grup. 

 – Rols que intervenen en els grups de discussió. 

 – Control de temps. 

3. Material necessari: 

 – Xifratge per a arribar als supòsits pràctics. 

 – Casos pràctics per a la seua posterior anàlisi. 

4. Possibles respostes: 

 – Proposta d’idees a tindre en compte per a la reflexió de conceptes clau en cadascun  dels casos pràctics.

Ací podeu consultar la Guía completa

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts