FP Dual: nova modalitat de formació professional

Què és l’FP Dual?

La Formació Professional Dual o FP Dual és una modalitat de formació professional (FP) que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa. El centre educatiu i l’empresa es corresponsabilitzen de la formació de l’aprenent. El que fan és combinar l’aprenentatge a l’aula amb l’activitat pràctica en el centre de treball.

Es tracta d’una modalitat formativa que beneficia tant a l’alumnat, que veurà incrementades les seues oportunitats d’inserció laboral, com a les empreses, ja que l’FP Dual els permet captar talent i millorar la qualificació dels seus empleats. 

L’oferta de cicles formatius en modalitat Dual depén de cada comunitat autònoma i també dels centres que sol·liciten impartir-los

Existeix oferta d’FP Dual tant de cicles formatius de grau mitjà com de cicles formatius de grau superior.

Com ocorre amb tots els cicles d’FP, la titulació obtinguda en finalitzar un cicle formatiu d’FP Dual té validesa en tot el territori nacional.

Quins són els principals objectius de la FP Dual?

Els principals objectius de la FP Dual són:

 • Ajudar els alumnes a conéixer més de prop el sector en el qual treballaran.
 • Facilitar la incorporació al mercat de treball.
 • Millorar la qualificació professional dels joves, mitjançant el desenvolupament de competències en un context laboral real.
 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses i del mercat laboral.
 • Incrementar la vinculació i corresponsabilitat del teixit empresarial amb la Formació Professional.
 • Potenciar la relació entre el professorat d’FP i les empreses del sector per a afavorir la transferència de coneixements.

Quines són les característiques d’aquesta mena de formació?

Les característiques d’aquesta mena de formació són:

 • La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
 • Cada comunitat autònoma pot establir diferents modalitats de formació en alternança; en algunes d’aquestes modalitats, l’aprenentatge en l’empresa comporta la formalització d’un contracte laboral, amb la corresponent retribució econòmica.
 • El seguiment de l’alumne el realitzen conjuntament el tutor d’empresa i el tutor del centre formatiu.
 • L’avaluació final la duu a terme el centre educatiu.
 • La duració dels estudis pot ser de 3 anys en lloc de 2 anys.

Quina diferència hi ha entre FP o FP Dual?

La diferència principal amb l’FP tradicional és que en l’FP Dual l’empresa és corresponsable de la formació dels alumnes. … Una altra dels principals avantatges de la combinació d’estudis i treball és que els alumnes adquireixen una major experiència en un entorn laboral real.

Qui pot accedir a la FP Dual?

En l’FP dual, els requisits que necessites són molt simples. Únicament has de tindre entre 16 i 30 anys i no tindre cap qualificació professional que et permeta accedir a un contracte en pràctiques.

Quan són les pràctiques d’FP dual?

La Formació Dual s’estén durant la duració del cicle formatiu (que podrà ampliar-se fins a tres anys) i les pràctiques no laborals van de 3 a 9 mesos. 

Quant dura FP dual?

La duració és 2000 hores. Normalment s’imparteixen en dos cursos, però pot establir-se que la duració siga de tres quan la relació entre alumnat i empresa estiga emparat per un contracte de formació i aprenentatge.

On puc estudiar FP Dual?

A la Comunitat Valenciana es pot estudiar l’FP Dual en diferents centres educatius. Ací a la comarca de la Safor també comptem amb centres on s’imparteix aquesta modalitat.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts