Finalitza el projecte experimental de l’Acord Territorial de la comarca de la Safor

Mostrem algunes de les dades i reflexions sobre el projecte experimental de l’Acord Territorial de la comarca de la Safor que finalitza a 31 de març.

Històricament, l’assessorament i l’orientació laboral s’han vist clarament afectades per la falta d’innovacions i eines dissenyades de manera específica. No ha sigut aquest el cas de la formació, on les experiències en desenvolupament d’eines digitals i nous mètodes són més nombroses. En aquest context s’ha desenvolupat el programa experimental sobre e-Orientació presentat per AT la Safor. S’han desenvolupat eines i metodologies d’intervenció en l’àmbit de l’orientació professional que s’adapten a les demandes del mercat laboral del Segle XXI. S’ha construït un servei d’assessorament basat en la web que contempla el desenvolupament d’eines d’assessorament accessibles (per exemple, qüestionaris, instruments d’autoavaluació, base de dades, etc.) i fomenta el seu ús entre la població de la Comarca, per aconseguir una major efectivitat i qualitat a través de l’estandardització de processos  d’orientació laboral, i per tant, major impacte entre la població usuària de la comarca.

Entre els resultats aconseguits a aquest projecte destaquem:

Disseny metodològic i creació d’una eina d’informació per a l’orientació laboral i l’empreniment

(https://eorienta.lasaforempren.com). 

Respecte a la creació del portal i el xat bot (eina tecnològica) les dades són:

 • 84 preguntes
 • 178 respostes
 • creació i recopilació de 50 webs amb recursos
 • 50  textos informatius
 • 127 enllaços recopilats
 • Possibilitat de reservar cita presencial davant de dubtes al llarg del xat bot
 • 13 píndoles formatives
 • 26 pàgines creades amb infografíes, vídeos i altres recursos.
 • 19 articles al bloc publicats

Amb les següents dades estadístiques:

 • Més de 400 persones ha fet servir el xat bot
 • Més de 450 cites ateses presencialment

Creació i implementació de la xarxa de serveis digitals

Es tracta de l’implantació a les planes webs d’ ajuntaments i altres organismes de la comarca de la Safor del portal web creat. Entre les dades destaquem:

 • Implantat: 4 organismes
 • Links a la web: 3 organismes

Formació a diferents col·lectius de la comarca

Pel que fa referència a la formació, a l’hora de preparar els continguts vam tindre en compte les característiques de les persones de la comarca i les característiques dels diferents col·lectius (d’exclusió social, amb diversitat funcional, en recerca d’ocupació, etc…). Les accions formatives han estat enfocades, a millorar les seues competències digitals, així com a augmentar la seua ocupabilitat;  tot a través d’accions formatives adaptades d’orientació i empreniment.

Respecte a les accions formatives:

 • Personal tècnic (AODL, docents de FOL…): 9 amb un total de 38 persones.
 • Recerca d’ocupació: 19 accions i 187 persones en total.
 • Socio-digitals: 12 cursos amb la totalitat de 87 persones.
 • Als centres educatius: 13 accions  i un total de 427 persones.
 • Creació de dues guíes metodològuiques sobre ludificació per a aplicar a l’aula

Donant com a resultat final la formació a més de 730 participants.

En conclusió, un projecte de transformació digital de l’assessorament, l’orientació laboral i empreniment a la comarca de la Safor, que a pesar de tindre una forta càrrega tecnològica hem adaptat per a que siga útil a les persones del nostre territori.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts