Entrevista per competències: María Soria de la Tienda Home

La selecció de personal és un procés en el qual s’analitzen les característiques i requisits d’un lloc de treball i es relaciona amb les característiques que presenten els candidats. L’objectiu és elegir al candidat més idoni per a cobrir la vacant.


En un procés de selecció per competències, no es basa només en l’anàlisi de l’experiència i coneixements del candidat, es busca comprovar i analitzar les competències de les persones que seran necessàries per al bon acompliment del futur treballador.
Per mitjà de l’entrevista per competències s’avalua l’adequació de la persona al lloc de treball, realitzant preguntes sobre els comportaments observables del passat (evidències, exemples), en relació a les competències requerides.
Comptem amb María Soria Sempere, responsable de l’àrea de persones de la Tienda Home des de 2016. Psicòloga i especialista en RRHH.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts