Règim especial del treballador autònom: factors clau

El treballador autònom o independent s’identifica amb qualsevol persona física que realitza de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, i sempre que el desenvolupament d’aquesta activitat no estiga vinculat a cap contracte de treball amb alguna empresa.
La figura del treballador autònom representa una part molt important en matèria d’ocupació i de renda per la seua capacitat de generar teixit empresarial i social.
Actualment a Espanya, existeixen més de 3,3 milions de persones afiliades al règim especial del treballador autònom. I més concretament, després de les dades del primer trimestre de 2022 de l’Institut Valencià d’Estadística, a la Safor hi ha més de 4.800 empreses inscrites en la seguretat social el que suposa un increment del 2,2% respecte al 2021.
Gràcies a AD Assessors i a Alejandro Duomarco aprofundirem en les preguntes més importants relacionades amb les implicacions que té donar-se d’alta en el Règim Especial del Treballador Autònom (RETA) i les obligacions fiscals que comporta ser un empresari individual.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts