Política de privacitat

Amb motiu de l’entrada en vigor, el 25 de maig de 2018, del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, li comuniquem que hem actualitzat la política de privacitat i el tractament de les seues dades personals per part d’Urbalab Gandia (Ajuntament de Gandia).


En signar esta política de privacitat, està donant el seu consentiment exprés per a poder tractar les seues dades personals. En compliment d’esta obligació, l’informem del següent:

 • RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

  L’informem que l’Ajuntament de Gandia, amb domicili en plaça Major, 1, 46701 – Gandia, és l’entitat responsable del tractament de les seues dades personals, les quals gestiona a través de l’Agència de Col•locació núm. 1000000051 d’Urbalab Gandia, amb domicili al C/ Fundació Vicente Ferrer, 6 46702 – Gandia, d’acord amb les obligacions de confidencialitat que l’Ajuntament de Gandia haurà de respectar en el tractament de les dades personals.

 • PER QUIN MOTIU TRACTEM LES SEUES DADES PERSONALS

Tractem les seues dades personals per a oferir-li els serveis i programes que més s’ajusten a les seues necessitats en els àmbits de foment de l’ocupació, l’emprenedoria i l’ús eficient de les tecnologies digitals, concretament:

– Processos d’intermediació laboral i participació en ofertes d’ocupació
– Plans d’ocupació
– Programes de formació per a l’ocupació i de reciclatge professional
– Gestió de pràctiques en empreses
– Programes d’emprenedoria
– Formació, jornades i esdeveniments de networking d’Urbalab Gandia.
– Programes de foment de la innovació i activitats d’aprenentatge relacionades amb les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Utilitzem les seues dades exclusivament per a enviar-li informació. En este sentit, li enviarem comunicacions electròniques sobre les activitats i els serveis que Urbalab Gandia realitza per encàrrec de l’Ajuntament de Gandia, d’acord amb el compliment de la seua missió d’interés públic relativa als àmbits abans esmentats.

 • COM LES HEM OBTINGUDES I QUINES DADES PERSONALS TRACTEM.
  Estes dades les ha facilitades vosté, per haver-se registrat en Urbalab Gandia, en activitats dels àmbits indicats de foment de l’ocupació, la innovació, l’emprenedoria i la promoció de l’ús eficient de les TIC. Concretament, Urbalab Gandia pot disposar de les següents dades, facilitades per vosté:
  • Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat, sexe, data de naixement, nacionalitat i país
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal, telèfon i població
  • Altres dades necessàries per a dur a terme les nostres activitats: Nivell d’estudis i situació laboral
  • Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats a l’interessat, si s’escau (en el cas de ser proveïdor, o haver estat cobrant una beca o un salari en algun dels programes d’Urbalab  Gandia).

   (*) Si s’ha subscrit als nostres butlletins periòdics, a través del portal d’Urbalab  Gandia o qualsevol web gestionada per Urbalab  Gandia (La Safor Emprén, Sendes Urbanes de Gandia, etc.), per a rebre les novetats i l’actualitat de l’àrea, podem disposar de les següents dades facilitades per vosté:
 • Dades identificatives: nom i cognom
 • Dades de contacte: correu electrònic
 • CESSIONS A TERCERS.
  Cedemos los datos a terceros sólo sólo en dos situaciones:

Cedim les dades a tercers només en dues situacions:

– Les seues dades podran ser facilitats a altres administracions públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals l’Ajuntament de Gandia  es troba subjecte, per raó de la seua activitat, així com, si fora necessari, per al compliment de les obligacions derivades de les seues sol·licituds en l’àmbit de les activitats d’Urbalab  Gandia (per exemple, en el cas de participar en programes de foment de l’ocupació subvencionats per altres administracions).

– L’Ajuntament de Gandia  i Urbalab Gandia cediran les seues dades personals a terceres entitats o empreses proveïdores, sempre que esta cessió siga necessària per a complir amb les nostres obligacions derivades d’estes iniciatives (ofertes d’ocupació, entitats de formació, networking,etc…).

 •  DECISIONS AUTOMATITZADES
  L’Ajuntament de Gandia,  a través d’Urbalab  Gandia, no adoptarà decisions que puguen afectar-li, basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals. Tots els processos de presa de decisions estan relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites i es realitzen amb intervenció humana.
 • DURANT QUANT DE TEMPS GUARDEM LES SEUES DADES PERSONALS?
  Les seues dades personals es conservaran mentre es mantinga la seua relació amb Urbalab Gandia -Ajuntament de Gandia, després de la finalització d’esta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguen aplicables. Una vegada finalitzada Esta relació amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia, les seues dades es tractaran només a l’efecte d’acreditar el compliment de les obligacions legals.
 • QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?
  Conformement amb el que estableix el Reglament de Protecció de Dades aprovat per la Unió Europea, podrà exercir el seu dret d’accés a les seues dades, cancel·lació, instal·lació, rectificació i, si escau, oposició, per a la qual cosa serà suficient la seua comunicació en este sentit. Per a això, podrà posar-se en contacte amb Urbalab Gandia-Ajuntament de Gandia, Àrea de Polítiques Econòmiques i Innovació, al carrer Fundació Vicente Ferrer, 6. 46702 Gandia o enviar un correu electrònic a www.urbalabgandia.com.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts