Obligacions fiscals per a societats civils/mercantils i cooperatives

Constituir una societat civil, mercantil o una cooperativasón diverses de les opcions possibles quan s’inicia un projecte emprenedor. Com en tots els casos, triar qualsevol d’estes formes jurídiques té unes característiques determinades i per descomptat unes obligacions fiscals específiques.


En el següent quadre resum, es detalla la relació de declaracions obligatòries a realitzar al llarg de l’exercici, les dates en què s’han de presentar així com el model d’imprés corresponent i la quantitat.

DECLARACIÓDATESMODEL IMPRÉSQUANTITAT
Pagament a compte de l’Impost de SocietatsDe l’1 al 20 de
Abril
Octubre
Desembre

202
18%
Declaració anual de l’Impost de SocietatsEn els 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.
Sol ser fins a 25 de juliol
200General: 25%
Empreses de nova creació: 15%
Cooperativas fiscalment protegides: 20% del benefici
Declaració-Liquidació d’IVA
De l’1 al 20 de
Abril
Juliol
Octubre
De l’1 al 30 de Gener

Resume anual:
De l’1 al 30 de Gener
303
Resum anual: 390
IVA repercutit – IVA soportat
Declaració-Liquidació de retencions (treballadors i professionals)De l’1 al 20 de
Abril
Juliol
Octubre
Gener

Resum anual: De l’1 al 20 de Gener
111
Resum anual: 190
Per activitats econòmiques o professionals 15%, excepte
els tres primers anys d’exercici que es del 7%

Per Rendiments del Treball: Segons escala
Declaració anual d’operacions amb tercers
(Relaciona a totes les persones o entitats amb qui s’hi haja realitzat operacions superiors a 3.005,6€
De l’1 al 28 de febrer347No s’ingressa quantitat
Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts