La marca personal com a element per a trobar treball

Hi ha una dada fonamental perquè el que ha d’interessar-te crear o millora la teva marca personal en les xarxes socials: fins a un 80% dels reclutadors i personal de recursos humans de les empreses busquen al personal candidat a través de les xarxes socials.

La qual cosa significa, que si en l’actualitat estàs en un procés de selecció, segurament la persona responsable t’hi haurà buscant en instagram, twitter o Facebook.

Anirem a pams en aquest programa d’avui tractant els següents temes.

  • Què és una xarxa social?
  • Elements bàsics de les xarxes socials
  • Característiques d’una xarxa social
  • Tipus de xarxes socials
  • Identitat digital
  • Altres conceptes relacionats amb la identitat digital: reputació en línia, empremta digital i dret a l’oblit.
  • Adaptar les publicacions a les xarxes socials
  • Consells per a crear una marca personal en les xarxes
Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts