La carta de presentació

La carta de presentació és el contacte inicial de la persona candidata amb l’empresa, en ella donaràs una primera imatge molt important. L’objectiu és que la persona que la llegisca pense que pots ser el candidat perfecte per ocupar el lloc de treball que estan oferint.

A la carta has de presentar-te breument, destacant els teus punts forts i les raons per les quals l’empresa ha de parar atenció al teu Currículum Vitae i incloure’t en el procés de selecció.

La teua presentació ha d’ajustar-se a la naturalesa del treball al qual optes, i ha de reflectir el teu interés en l’organització. I per descomptat, ha de correspondre’s amb el contingut del teu CV.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts