Els Knowmads destaquen i tu també hauries de fer-ho

Amb la situació actual que ens està tocant viure, no hi ha dubte que hi haurà multitud de qüestions que ens afectaran com a futurs treballadors/as igual que afectaran a les empreses. Llavors quin perfil professional encaixa en aquest futur incert? Aquells/as els qui millor s’adapten a aquest canviant entorn laboral seran aquells que adopten una mentalitat Knowmad: “neologisme que combina la paraula know (conéixer) i nomad (nòmada)” i que tenen la seua raó de ser en la innovació i la flexibilitat.

El concepte Knowmad, creat pel doctor John Moravec expert en tot el concernent al futur del treball i l’educació, fa referència a un determinat tipus de professional com poden ser altres perfils laborals: freelance, emprenedor/a, autònom/a,… però amb la capacitat de contextualitzar el seu espai de treball en qualsevol moment: trien quan treballar de manera presencial i quan teletreballar; poden treballar en línia des d’un Coworking, des de casa, des d’una oficina o des d’una cafeteria amb wifi… perquè els Knowmads aposten per l’intercanvi d’informació amb altres professionals per a potenciar la generació d’idees més completes i innovadores que les que aconseguiran si treballen de manera individual.

T’agradaria saber quins trets característics té un Knowmad?

Hi ha una sèrie de trets distintius que ajuden a definir aquest perfil, com són:

  • Contràriament al que molts pensen, no tenen una edat determinada, no és una cosa que s’ajusta només als joves.
  • Són persones imaginatives, saben buscar recursos i generar idees, a més tenen la capacitat de transformar l’imaginat en idees productives. Un knowmad necessita una professió que li motive i li faça sentir realitzat, el seu ofici no li suposa un treball perquè gaudeix amb el que fa.
  • És un bon coneixedor de les noves tecnologies digitals i roman en un continu aprenentatge sobre aquest tema. Està alfabetitzat digitalment i assumeix que l’aprenentatge és per a tota la vida.
  • El seu món està en xarxa, sent un dels seus punts forts les xarxes socials. Canals molt efectius per a descobrir informació i compartir-la. És un creador de xarxes, generen treball en xarxa i potencien la marca personal que li dona la visibilitat adequada per a arribar a qualsevol part del món. Per què un Knowmad no entén de límits geogràfics, la tecnologia li dona la possibilitat de treballar virtualment des de qualsevol part del món.
  • Transforma la informació en coneixement i la comparteix. És conscient que quan es comparteixen les idees acaben sent millorades.
  • Li importen les persones, el coneixement no és una cosa impersonal l’encarna sempre una persona que és qui ho porta, genera, aplica i ho transmet, per això les cuida.
  • Conscient d’alliberar l’accés a la informació per a tots, utilitza aqueixa informació oberta i lliurement perquè sap que ací radica la força d’una societat.

Com veiem, un Knowmad té similituds amb alguns perfils laborals que coneixem. Això significa que, en part, la majoria ja som nòmades del coneixement, per la qual cosa ens bastarà amb millorar algunes àrees, generalment relacionades amb l’alfabetització digital, la generació de xarxes, l’aprenentatge continu i travessar fronteres per a fer una transició completa.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts