Formació professional per a l’ocupació: formació complementària