L’entrevista per competències

Quan es busca a una persona per a ocupar un lloc de treball, l’eina més comuna a la qual, les empreses solen recórrer, és les entrevistes personals. Per a això utilitzen moltes eines i una d’elles és l’entrevista per competències. 

Aquest tipus d’entrevista permet induir a l’entrevistat/a al fet que responga sobre fets i no sobre opinions o parers. Aquest tipus d’entrevista fa més objectiva la selecció, ja que l’anàlisi se centra sobre fets concrets i experiències de les persones. 

L’entrevista per competències requereix per part de l’entrevistador/a no sols capacitat d’anàlisi sinó agilitat per a identificar els comportaments que es desprenen de la narració de fets. 

Aquesta tècnica ajuda a conéixer en profunditat a les persones i aprofundir en el seu passat per a obtindre una descripció del seu comportament laboral.

El que fa està tècnica és predir el futur a través del passat. Els éssers humans tenen una sèrie de conductes que van repetint al llarg de la seua vida. Per tant, si es pot saber com es comporta una persona davant una determinada situació laboral, és possible determinar com actuarà si li ocorre una cosa similar. 

Aquesta eina es pot aplicar per a seleccionar tot tipus de personal, encara que en aquests moments s’utilitze poc, perquè és complexa i costosa. 

L’entrevistador/a haurà realitzat una anàlisi prèvia del lloc, i d’aquest haurà definit quals són els paràmetres més importants, incloent els eliminatoris, que configuren la posició basant-se en: 

 · Les competències tècniques 

 · L’experiència funcional

 · Les competències professionals

 · Les capacitats socials 

Basant-se en aquests vessants la persona que realitze les entrevistes prepararà una sèrie de preguntes iguals per a totes les persones entrevistades, que li permeten establir un perfil professional complet.

 L’entrevistador/a aconsegueix esbrinar el que de veritat fa, més enllà d’una simple descripció de funcions. Són conscients que a igual nivell de responsabilitat difereixen molt les capacitats i l’abast real del treball realitzat. En certa manera és un tipus de selecció més objectiva i “democràtica”, ja que les competències professionals són de la persona no del “lloc”. Cada candidat/a tindrà la mateixa oportunitat de demostrar la seua vàlua, més enllà d’una formació en un centre de prestigi o per provindre d’una empresa més reconeguda en el mercat.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts