La diversitat i inclusió en l’empresa

Diversitat i inclusió són dos conceptes que han adquirit en els últims anys una gran importància en el món empresarial. Els dos conceptes estan relacionats i de vegades es solen confondre i, fins i tot, utilitzar-los com a sinònims. No obstant això, cadascun d’aquests termes defineix realitats diferents però també complementàries.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts