Què és la conciliació laboral i familiar?

La conciliació laboral i familiar consisteix en un conjunt de mesures encaminades a afavorir que el treballador tinga unes condicions més beneficioses a l’hora de desenvolupar la seua carrera professional sense perjudici de la seua vida personal i familiar. 

És un concepte que estableix que ha d’existir un balanç entre el temps que li dediquem al treball i a la vida personal i familiar. El problema ocorre quan l’acompliment professional és posat per damunt del temps per a l’auto-cuidat, el descans o l’oci. Cosa que pot passar per pròpi interés de l’empleat  o per una mala gestió de talent en una empresa.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts