Procediment per a una acreditació de competències

En l’actual situació de globalització dels mercats, el ràpid canvi dels mitjans tecnològics i els processos productius, així com el continu avanç de la societat de la informació, fan que les estratègies coordinades per a l’ocupació que postula la Unió Europea s’orienten cap a l’obtenció d’una població activa qualificada.

Una mesura per a afavorir l’educació i la formació professional i contribuir a la consecució dels objectius de la cimera de Lisboa de l’any 2000, que s’han vingut ampliant i ratificant en els cims posteriors de la Unió Europea, és fomentar el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Tot això, amb la finalitat de facilitar l’ocupabilitat dels ciutadans, la mobilitat, fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida i afavorir la cohesió social, especialment d’aquells col·lectius que manquen d’una qualificació reconeguda.

Descarrega els recursos
Escolta els nostres podcasts